skip to Main Content

Opleiding

 

Ook voor juridische vragen en advies op het gebied van opleidingszaken kun je bij het Kennis- en dienstverleningscentrum terecht. Bijvoorbeeld als er knelpunten zijn rondom het opleidingsplan, er discussie is over het rooster van aios, er problemen zijn bij de begeleiding/supervisie of bij voortijdige beëindiging van de opleiding.

Veelgestelde vragen

Nieuwsgierig naar wat voor soort vragen we binnen krijgen? Bekijk dan hieronder het antwoord op de meest gestelde vragen.

Ik ben aios en mijn opleider heeft besloten mijn opleiding te beëindigen. Wat kan het Kennis- en dienstverleningcentrum voor mij betekenen?
Onze juristen kunnen je adviseren over de beëindiging, en ondersteunen bij het starten van de geschillenprocedure tegen de beëindiging. Voor het starten van de geschillenprocedure geldt een termijn van 4 weken na het beëindigingsbesluit. Advies is dan om tijdig contact met ons op te nemen.

Ik ben aios en wil tijdens de opleiding mijn opleidingsschema wijzigen. Kan dit en wat kunnen jullie hierin voor mij betekenen?
Het opleidingsschema kan worden gewijzigd, maar hiervoor is de instemming van de hoofdopleider nodig. Een aanvraag tot wijziging moet worden ingediend via MijnRGS. Wij kunnen hierbij adviseren.

Mag een aios waarnemen?
De aios kan in het opleidingsziekenhuis waarnemen met toestemming van, en onder supervisie van de opleider. De aios kan buiten het opleidingsziekenhuis alleen onder toezicht waarnemen mits de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid voor zijn/haar handelen is geregeld. Een aios kan niet als zelfstandig medisch specialist waarnemen; hij is immers niet als zodanig ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.

Ik wil een stage in het buitenland volgen en mijn opleider weigert dit. Wat kan ik doen?
Voor het volgen van een stage in het buitenland is toestemming nodig van de hoofdopleider. Als een aios het niet eens is met deze beslissing kunnen onze juristen je begeleiden bij het verzoek tot bemiddeling bij de centrale Opleidingscommissie en de Geschillencommissie van de KNMG.

Wij krijgen op onze afdeling een nieuw rooster. Voldoet deze aan de cao en aan de wet?
Onze juristen kunnen roosters checken op de relevante cao en de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Via een digitaal toetsingsprogramma kan een onderbouwd advies over het nieuwe rooster gegeven worden.