skip to Main Content

Rechtsbijstand bij klacht-, tucht- en strafzaken

 

Als werknemer kunt u een beroep doen op de juridische dienstverlening van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Maar naast werknemer bent u natuurlijk zorgverlener. In die hoedanigheid kunt u ook te maken krijgen met situaties waarin u behoefte heeft aan juridische ondersteuning. Denk aan een tuchtklacht, strafzaak of een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vaak biedt uw werkgever zelf juridische bijstand aan in dit soort situaties of misschien heeft u wellicht zelf een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer dit niet het geval is kunt u bij ons terecht. Biedt uw werkgever wel rechtsbijstand aan, maar heeft u toch goede redenen om elders juridische ondersteuning te krijgen, dan kunt u ook contact met ons opnemen. Er is voor dit soort situaties namelijk een overeenkomst gesloten met VvAA Rechtsbijstand.

Let op!

Deze dienstverlening door VvAA Rechtsbijstand kent een zogenaamde wachttijd van drie maanden. Er is geen dekking als zich tijdens de wachttijd een gebeurtenis voordoet naar aanleiding waarvan u een beroep doet op de rechtsbijstand en er is uiteraard ook geen dekking als de gebeurtenis dateert van vóór het lidmaatschap. Er is dus geen dekking als het juridische probleem al bestond. De dienstverlening is geldig zolang u lid bent van LAD en zolang het contract tussen LAD en VvAA voortduurt. Beëindiging van het LAD-lidmaatschap wordt aan VvAA gemeld.

Wanneer rechtsbijstand bij klacht- tucht- en strafzaken?

In wat voor soort situaties kunnen de juristen en advocaten van VvAA Rechtsbijstand u bijstaan? Dat kan als u:

  • als arts moet meewerken aan een calamiteitenonderzoek door IGJ;
  • een verzoek van een patiënt heeft ontvangen tot afgifte, correctie of vernietiging van zijn dossier;
  • advies wilt over uw positie bij een beëindiging van de behandelingsovereenkomst;
  • advies wilt om een juridisch probleem of een procedure te voorkomen;
  • zich wilt voorbereiden op een gesprek met een patiënt na een incident;
  • bij een procedure door de rechter(commissaris) in een strafzaak opgeroepen wordt;
  • een oproep krijgt voor een verhoor als getuige;
  • als aangeklaagde in een procedure bij het Regionaal Tuchtcollege wordt betrokken;
  • als getuige in een civiele zaak moet verschijnen wanneer de wilsbekwaamheid van een overleden patiënt wordt aangevochten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vragen op het gebied van arbeidsrecht, klacht- en tuchtrecht en toezicht door de IGJ kunnen nauw verband houden met elkaar. Daarom werkt het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD nauw samen met het team gezondheidsrecht van VvAA Rechtsbijstand, zodat u een betrouwbaar en deskundig advies krijgt van juristen met kennis van zaken.
Als u als zorgverlener behoefte heeft aan juridische bijstand in een van de hierboven genoemde situaties, kunt u contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum via 088 13 44 112 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur) of via bureau@lad.nl. Wij verwijzen u vervolgens door naar de juiste persoon bij VvAA.

VvAA rechtsbijstand toetst zelf de dekking van alle meldingen aan de hand van de overeenkomst en polisvoorwaarden zoals die met de LAD zijn overeengekomen.

Spoed

Bij spoedeisende vragen met betrekking tot klacht-, tucht- en strafzaken kunt u buiten kantoortijden terecht bij de SOS-telefoonlijn van VvAA Rechtsbijstand via 030 – 247 49 99.