skip to Main Content

Cao Apothekers in dienstverband (slot)

In 2015 kwam de eerste cao tot stand en in 2016 de tweede met een looptijd tot eind 2017. KNMP en de LAD hebben in juni 2019 hun samenwerkingsovereenkomst voor de belangenbehartiging van apothekers in dienstverband opgezegd. Dit betekent dat werkgeversorganisatie VZA en de LAD geen nieuwe cao meer zullen afspreken. De afspraken in de Cao Apothekers in dienstverband blijven geldig voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). Dat betekent dat cao-partijen VZA en de LAD geen nieuwe cao zullen afsluiten.

  • De afspraken in de cao blijven geldig voor apothekers in dienst van een VZA-werkgever. Dat komt omdat partijen besloten hebben de cao niet op te zeggen. Dus als u onder de werkingssfeer van de cao valt, oftewel werkzaam bent bij een apotheker die aangesloten is bij werkgeversorganisatie VZA, kunt u een beroep blijven doen op afspraken in de cao. Bijvoorbeeld op de afspraak dat u uw contributie kunt laten vergoeden uit uw budget functie gebonden kosten, zoals de lidmaatschapskosten van de LAD, VJA en KNMP. Ook kunt u een beroep blijven doen op de scholingsafspraken.
  • Ledenapothekers hebben ook nog steeds recht op juridisch advies en rechtsbijstand bij geschillen met uw werkgever, het UWV, pensioenfonds of met de opleider. Verder hebben ze via het lidmaatschap van de LAD recht op rechtsbijstand (door de VvAA) in geval van tuchtklachten en/of en strafzaken, voortvloeiend uit de beroepsuitoefening. Verder kunnen leden gebruikmaken van de andere voordelen van het LAD-lidmaatschap, denk aan trainingen of kortingen.
  • Nu partijen geen nieuwe cao meer afspreken betekent dit dat er geen nieuwe collectieve afspraken meer worden gemaakt over het salaris. Dit is onderwerp van bespreking tussen de individuele werkgever en individuele werknemer.

Looptijd
1 januari tot en met 31 december 2017.

Resultaten in de laatste cao die geldig blijven voor apothekers in loondienst bij een VZA-werkgever:

  • Er is een budget functiegebonden kosten van € 3.255 beschikbaar. Hiermee kunnen apothekers onkosten declareren die samenhangen met het werk, zoals nascholing in het kader van herregistratie. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschapskosten van de LAD, VJA en KNMP.
  • De opleiding tot apotheker specialist wordt volledig vergoed, zowel in tijd als geld.
  • Er is een vaste vergoeding afgesproken voor het doen van diensten met een bedrag van € 1.282 bruto per week.

Pensioen
Het pensioen is voor openbaar apothekers is geregeld bij de BPOA (Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers).