skip to Main Content

LAD-webinar ‘Van crisisstand naar de hoogste versnelling’ op 28 juni

Nu de derde COVID-golf achter ons ligt, gaat Nederland van het slot af. Voor veel artsen en andere zorgprofessionals betekent het echter allerminst dat er rustige tijden aanbreken: de komende maanden staan in het teken van de uitgestelde zorg. Dat betekent: omschakelen van een ‘crisisstand’ naar de allerhoogste versnelling in het ‘gewone’ werkleven.

Hoe doe je dat? Hoe kan er, terwijl het druk blijft, ook nog ruimte worden geboden voor vakantie en herstel? Welke lessen uit het werken in crisistijd kunnen we meenemen en in het post-COVID tijdperk verankeren? Kortom: hoe blijf je, nu en straks, goed voor jezelf en elkaar zorgen?

Vijf sprekers geven hun visie op die vragen tijdens een webinar op maandagavond 28 juni van 19.30 tot 21.00 uur. Je kunt je aanmelden als je LAD-lid en/of (aankomend) arts bent. Het webinar is interessant voor artsen in alle disciplines: of je nou aios, huisarts, medisch specialist, anios, specialist ouderengeneeskunde, arts Maatschappij + Gezondheid, bedrijfsarts, verzekeringsarts, verslavingsarts, SEH-arts of arts voor verstandelijk gehandicapten bent. Zorg dat je erbij bent!
Er worden geen accreditatiepunten toegekend.

Meld je aan
Op maandagochtend 28 juni wordt de Zoom-link toegestuurd om aan het webinar deel te nemen.
Heeft u geen Zoom-link ontvangen? Stuur dan een mail naar redactie@lad.nl.

Sprekers

 • Marc Hendriks, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Rivierenland
  Rivierenland wil haar werknemers deze zomer de gelegenheid bieden voor ‘verwerken & herstellen’ en gaat in september vooruitkijken om weer ‘op orde’ te komen. Hoe ziet de strategie eruit en wat betekent dit voor artsen?
 • Welmer de Groot, medisch manager bij Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond
  Vanuit zijn ervaring bij Defensie heeft Welmer tips over het werken in ‘crises’ in zijn huidige werk doorvertaald. Welke lessen trekt hij persoonlijk uit deze crisis?
 • Peter de Jager, internist-intensivist en hoofd-IC in Jeroen Bosch Ziekenhuis
  In het JBZ werd al veel aan inzetbaarheid gedaan vóór COVID-19. Volgens Peter de Jager heeft dat enorm geholpen tijdens de coronapandemie. Wat is belangrijk om vast te houden ná corona?
 • Jaap Maas, bedrijfsarts Amsterdam UMC, infectieziektedeskundige bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en OMT-lid
  De coronacrisis heeft de awareness voor ‘arbo-denken’ enorm vergroot. Jaap Maas benadrukt hoe belangrijk dat de komende tijd blijft.
 • Eveline Wouters, bijzonder hoogleraar Succesvolle technologische innovaties in de zorg bij Tranzo, Tilburg University en lector Health Innovations and Technology bij Fontys Paramedische Hogeschool
  Digitalisering en innovatie hebben tijdens de crisis een vlucht genomen, denk alleen al aan het beeldbellen. Wat zijn de randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat je het na corona blijvend verankert en wat is daarvoor nodig?