skip to Main Content

LAD zoekt nieuw bestuurslid met affiniteit voor gezond en veilig werken

 

Bent u lid van de LAD, heeft u ervaring met ‘besturen’ en heeft u bewezen affiniteit met het thema gezond en veilig werken? Stelt u zich dan vóór 1 oktober kandidaat als bestuurslid van de LAD. We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid, bij voorkeur iemand uit de sociaal-geneeskundige hoek.

Verenigingsstructuur

De verenigingsstructuur van de LAD bestaat uit drie ‘organen’: een bestuur, een ledenraad en het bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de LAD en houdt toezicht op de bureau-organisatie. Daarnaast besluit het bestuur, op basis van ledenraadplegingsuitkomsten, of onderhandelingsresultaten worden omgezet in cao’s. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau, met aan het hoofd een directeur, en legt verantwoording af aan de ledenraad, die uit een representatieve afspiegeling van onze achterban bestaat.

Vacante bestuurszetel

Het LAD-bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Er is een vacature ontstaan vanwege het vertrek van Jurriaan Penders. We zoeken daarom een goede opvolger voor hem, liefst iemand die net als hij sociaal geneeskundige is, zodat dit werkveld op bestuursniveau binnen de LAD is vertegenwoordigd.

Het huidige bestuur bestaat nu uit voorzitter Suzanne Booij (neuroloog), financieel bestuurder Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en algemeen bestuurslid Janneke de Wal (specialist ouderengeneeskunde). Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De bestuursleden moeten uit verschillende ledensegmenten afkomstig zijn.

Profiel

Als bestuurslid heeft u affiniteit met het besturen van een professionele vereniging en bent u in staat om op strategisch niveau mee te praten over de verenigingsactiviteiten van de LAD. U heeft kennis van en een visie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor werknemers. U bezit een voor de vereniging relevant maatschappelijk netwerk, functioneert als bestuurder (en niet als ‘hands-on manager’) en bent verbindend en communicatief vaardig. Daarnaast heeft u, vanwege de LAD-ambities op dit vlak, bewezen competenties/affiniteit met de portefeuille gezond en veilig werken.

Bekijk de volledige profielschets.
De werkzaamheden beslaan ca. 8 uur per maand en er is een vergoedingsregeling.

Meld u aan!

Interesse? Meld u dan vóór 1 oktober aan via Nelleke Starink o.v.v. ‘kandidaatstelling bestuur’. Graag ontvangen we uw cv (inclusief nevenfuncties) en uw motivatie.

Er is een benoemingscommissie ingesteld die belast is met de selectie en voordracht van bestuurders, bestaande uit LAD-voorzitter Suzanne Booij en ledenraadsleden Bertil Mommers en Marthein Gaasbeek Janzen. Directeur Caroline van den Brekel woont als adviseur de vergaderingen van de benoemingscommissie bij. De benoemingscommissie voert op donderdagochtend 17 oktober gesprekken met kandidaten en doet vervolgens een enkelvoudige voordracht aan de ledenraad.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de functie van bestuurslid precies inhoudt? Neem dan contact op met directeur Caroline van den Brekel via 088 13 44 100.