skip to Main Content

Leden stemmen in met nieuwe Cao Zorg van de Zaak

 

Een meerderheid van de leden van de LAD en vakbond De Unie heeft ingestemd met de nieuwe Cao Zorg van de Zaak. Op 28 juni bereikten zij, samen met de werknemersvereniging en met werkgever Zorg van de Zaak een onderhandelaarsakkoord. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden waarin werknemers een salarisverhoging krijgen van 3,75%. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt over scholing.

De allereerste Cao Zorg van de Zaak kwam vorig jaar tot stand. Werknemers bij Zorg van de Zaak kregen daarmee allemaal hetzelfde pakket aan arbeidsvoorwaarden. De cao was nodig omdat de organisatie de afgelopen jaren fors is gegroeid door overnames van andere partijen. Daardoor waren er verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen in gebruik. De nieuwe cao bracht daar een einde aan. Uitgangspunt was wel dat alle medewerkers er met de cao op vooruit gingen. In deze nieuwe tweede cao is er gekeken hoe de missie van Zorg van de Zaak (participatie in werk en maatschappij verbeteren) nog nadrukkelijker in de cao tot uitdrukking kan komen.

Belangrijkste afspraken

  • Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 1,25%. Per 1 januari 2020 wordt het salaris nog eens met 2,5% verhoogd (beide afspraken gelden voor medewerkers met een salaris van of beneden 115 RSP).
  • Werknemers krijgen in december volgend jaar een eenmalige netto-uitkering van € 300 (bij parttimers naar rato).
  • Zorg van de Zaak gaat het belang van (bij)scholing nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij werknemers en heeft middelen beschikbaar voor de borging van de kwaliteit van haar werknemers en hun ontwikkeling en mobiliteit. Om het opleidingsbeleid te versterken, wordt een opleidingscoördinator aangetrokken.
  • Wie als vader na de geboorte verlof opneemt, krijgt nu een wettelijke uitkering van 70% van het salaris. Zorg van de Zaak heeft besloten die uitkering tot 100% aan te vullen in de Regeling Aanvullend Geboorteverlof, die op 1 juli 2020 van kracht wordt.
  • Het normleasebedrag gaat gelden vanaf een dienstverband van 80% (32 uur). Vanaf begin 2020 worden alternatieven en/of verbeteringen van het mobiliteitsbeleid onderzocht.
  • De RSP-tabel die wordt toegepast bij beoordelingen wordt aangevuld, zodat werknemers met een RSP boven de 100 een salarisstijging krijgen bij een goede beoordeling.
  • Tijdens de looptijd van de cao wordt een enquête uitgezet bij de werknemers om de behoefte in beeld te brengen rondom het privaat verzekeren van de reparatie WW/WGA.
  • De mogelijkheid voor medewerkers om een vertrouwenspersoon in te schakelen wordt expliciet in de cao opgenomen.

Nieuwe cao-tekst

Benieuwd naar alle afspraken? Lees dan het onderhandelaarsakkoord. De onderhandelaars gaan de afspraken uit het akkoord verwerken in een nieuwe cao-tekst, die zo snel mogelijk beschikbaar komt.