skip to Main Content

Ledenraadpleging nieuwe Cao SBOH gestart

 

Aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde hebben een uitnodiging gekregen om hun stem uit te brengen over het onderhandelaarsakkoord dat de LAD en SBOH eind 2016 bereikten. De nieuwe cao geldt voor de jaren 2016 en 2017.

In het akkoord wordt een volgende stap gemaakt in de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van beide groepen aios die onder deze cao vallen. Concreet zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • een nabetaling over 2016 van 1,17% over het jaarsalaris. 1,1% hiervan wordt per 1 januari 2017 structureel verwerkt in de salarisschalen, 0,07% is ter compensatie van de pensioenpremie die de SBOH uitspaart doordat het bedrag als een eenmalige uitkering wordt uitbetaald;
  • vervolgens een structurele verhoging van de salarissen per 1 januari 2017 met 1,15%;
  • voor aios huisartsgeneeskunde wordt vanaf 1 januari 2017 de maximaal te bereiken salaristrede verhoogd van trede 4 naar trede 5 (voor de aios ouderengeneeskunde was dit al het geval);
  • voor aios ouderengeneeskunde wordt nu ook geregeld dat de onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt doorbetaald tijdens vakantie. Dit wordt gerealiseerd door de vergoeding voor deze diensten te verhogen;
  • de salarisbedragen voor aioto’s (aios die de opleiding combineren met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek) worden vanaf trede 6 extra verhoogd met 150 euro, zodat dit een aantrekkelijke mogelijkheid blijft naast het starten als (waarnemend) huisarts of als specialist ouderengeneeskunde;
  • de weekenddienst voor aios ouderengeneeskunde wordt vanaf 2017 beperkt tot een maximale duur van 24 uur;
  • de zgn. ketenregeling wordt voor aios buiten werking gesteld, hierdoor wordt het mogelijk om zonder vertraging binnen de SBOH over te stappen van de ene naar de andere opleiding. Wanneer deze overstap zonder onderbreking plaatsvindt, behoudt de aios bovendien zijn/haar salaristrede.

Meer weten? Bekijk de integrale tekst van het onderhandelaarsakkoord  en de bijlagen:
Bijlage 1 – Harmonisatietabel
Bijlage 2 – Technische punten
Bijlage 3 – Salarisschalen

Aios huisarts- en ouderengeneeskunde kunnen tot 19 januari 16.00 uur hun stem uitbrengen.
Ben jij aios huisarts- of aios ouderengeneeskunde en heb je de uitnodiging voor de ledenraadpleging niet ontvangen? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.