skip to Main Content

LAD-ledenraadpleging Cao Ziekenhuizen verlengd

 

FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, heeft aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) doorgegeven dat ze instemt met de nieuwe Cao Ziekenhuizen. De LAD is voor de Cao Ziekenhuizen aangesloten bij FBZ. Alle andere 18 FBZ-verenigingen (waaronder de belangenverenigingen van psychologen, physician assistants en diëtisten) hebben aan FBZ laten weten in te stemmen met de nieuwe cao en de LAD heeft de voorlopige uitslag doorgegeven. Op basis hiervan heeft FBZ haar besluit aan de NVZ doorgegeven.

Tot nu toe heeft een ruime meerderheid van de LAD-leden laten weten in te stemmen met de nieuwe cao. De uitslag van de LAD-ledenraadpleging is echter nog niet definitief, omdat een aantal leden vanwege een systeemfout in de administratie geen stemlink heeft ontvangen. Alle leden die onder de Cao Ziekenhuizen vallen, hebben de mailing daarom opnieuw ontvangen en kunnen nog stemmen tot 28 januari. Bent u LAD-lid, valt u onder de Cao Ziekenhuizen en heeft u deze mailing onverhoopt niet gehad, stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Ondanks dat de Cao Ziekenhuizen is vastgesteld, hechten we er belang aan te weten hoe onze leden het resultaat beoordelen. De einduitslag nemen we mee bij toekomstige onderhandelingen.

Meer weten over de nieuwe cao? Lees dan het bericht over het onderhandelaarsresultaat en bekijk ook de Q&A met de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen die we de afgelopen weken van leden hebben ontvangen.