skip to Main Content

Gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

LAD-leden zijn gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid. De LAD heeft deze aanvullende verzekeringsdekking, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties, ondergebracht bij VvAA. Zo bent u als LAD-lid goed verzekerd.

De aanvullende dekking bestaat uit:

  • beroepsaansprakelijkheid: schade die de verzekerde als beroepsbeoefenaar toebrengt aan een ander of aan andermans eigendom. Schade die is veroorzaakt door een beroepsbeoefenaar in dienstverband, is vaak al verzekerd via de werkgever. De aansprakelijkheidsverzekering van VvAA geldt als aanvulling op de werkgeversverzekering. U kunt hierbij denken aan schade die voortvloeit uit nevenwerkzaamheden die verband houden met uw beroep.
  • beperkte dekking bij particuliere aansprakelijkheid: schade die de verzekerde een ander toebrengt bij de uitoefening van een nevenfunctie, die los staat van het beroep.

Geldt de aanvullende dekking ook als ik als zzp’er werkzaam ben?

De aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt alleen voor werkzaamheden in dienstverband. Als u als zzp’er schade veroorzaakt, is dit vaak verzekerd via de zorginstelling, maar dit is niet altijd het geval. We raden beroepsbeoefenaren die als zzp’er werken, daarom aan zich te laten adviseren over de mogelijkheden van een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wanneer verzekerd?

Vanaf het moment dat uw LAD-lidmaatschap ingaat, is ook de verzekering van kracht.

Meer informatie

De LAD heeft met VvAA ook afspraken gemaakt over andere verzekeringen, zodat u gebruik kunt maken van aantrekkelijke kortingen. Lees er meer over www.vvaa.nl/lad. U kunt hier ook rechtstreeks verzekeringen afsluiten en vragen stellen aan VvAA.