skip to Main Content

Gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

LAD-leden zijn gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid. De LAD heeft deze verzekeringsdekking, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties, ondergebracht bij VvAA. Zo bent u als LAD-lid goed verzekerd.

De dekking bestaat uit:

  • beroepsaansprakelijkheid: schade die de verzekerde als beroepsbeoefenaar toebrengt aan een ander of aan andermans eigendom. Schade die is veroorzaakt door een beroepsbeoefenaar in dienstverband, is vaak al verzekerd via de werkgever. De aansprakelijkheidsverzekering van VvAA geldt als aanvulling op de werkgeversverzekering. U kunt hierbij denken aan schade die voortvloeit uit nevenwerkzaamheden die verband houden met uw beroep.
  • beperkte dekking bij particuliere aansprakelijkheid: schade die de verzekerde een ander toebrengt bij de uitoefening van een nevenfunctie, die los staat van het beroep.

Geldt de dekking ook als ik als zzp’er werkzaam ben?

De aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt vanaf 1 januari 2020 alleen voor werkzaamheden in dienstverband. Als u als zzp’er schade veroorzaakt, is dit vaak verzekerd via de zorginstelling, maar dit is niet altijd het geval. We raden beroepsbeoefenaren die als zzp’er aan de slag gaan, daarom aan om zich te laten adviseren over de mogelijkheden van een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de periode na 1 januari 2020.

Wanneer verzekerd?

Vanaf het moment dat uw LAD-lidmaatschap ingaat, is ook de verzekering van kracht.

Meer informatie

De LAD heeft met VvAA ook afspraken gemaakt over andere verzekeringen, zodat u gebruik kunt maken van aantrekkelijke kortingen. Lees er meer over www.vvaa.nl/lad. U kunt hier ook rechtstreeks verzekeringen afsluiten en vragen stellen aan VvAA.