skip to Main Content

Maak opgebouwd persoonlijk budget van 2015 dit jaar op

Op 1 januari 2016 is het persoonlijk budget van academisch medisch specialisten in umc’s toegevoegd aan het budget functiegebonden kosten. Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD adviseert om het persoonlijk budget dat academisch medisch specialisten hebben opgebouwd en nog niet hebben aangewend, uiterlijk dit jaar op te maken.

Een aantal jaren geleden bestond de wens om het budget functiegebonden kosten te verhogen. Tegelijkertijd bestond de wens dit budget te indexeren. Dat heeft er tijdens de onderhandelingen voor de Cao 2015-2017 toe geleid dat het budget functiegebonden kosten met ruim 1.000 euro werd verhoogd en werd samengevoegd met het persoonlijk budget. Het persoonlijk budget is bedoeld voor de ontwikkeling van werknemers, met als doel hun duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Academisch medisch specialisten die fulltime werken, moeten het persoonlijk budget dat op 31 december 2015 nog openstond, uiterlijk op 31 december 2018 hebben aangewend. Als u nog budget van het jaar 2015 heeft openstaan, zorg dan dus dat u dat dit jaar opmaakt. Voor parttimers geldt dit naar rato. Heeft u nog vragen? Neem contact op met het KDC.