skip to Main Content

Marieke van den Heuvel benoemd tot LAD-bestuurslid

De ledenraad van de LAD heeft op 30 november ingestemd met de benoeming van Marieke van den Heuvel tot algemeen bestuurslid van de LAD. Van den Heuvel heeft voorheen gewerkt in de chirurgie en is momenteel in opleiding tot bedrijfsarts. Ze volgt per 1 januari 2024 bedrijfsarts Marjolein Bastiaanssen op.

Bastiaanssen was vier jaar bestuurslid bij de LAD en besloot, vanwege andere werkzaamheden, niet voor een tweede termijn te gaan. De afgelopen tijd konden LAD-leden zich kandidaat stellen voor de vacante bestuurszetel. Zij gingen in gesprek met de benoemingscommissie, die bestond uit LAD-voorzitter Suzanne Booij, ledenraadsleden Eric de Kruif en Judith Spekreijse en directeur Caroline van den Brekel als adviseur.

Over Marieke van den Heuvel

Marieke van den Heuvel heeft de opleiding tot chirurg gevolgd, waarna ze een tijdje werkte op de intensive care van het Maastricht UMC+. Daarna is ze een andere richting ingeslagen. Momenteel werkt ze als arts bij HumanCapitalCare en is ze in opleiding tot bedrijfsarts bij SGBO/Radboud Universiteit.

Volgens de benoemingscommissie heeft Van den Heuvel door haar ervaring in het ziekenhuis en in haar huidige werk een goed beeld van de behoeften en normen en waarden van de jonge generatie artsen. Ze vindt het belangrijk dat artsen zich goed verdiepen in wat hen drijft en te kiezen voor een loopbaan die daarbij past. “Ik kom regelmatig in contact met jonge artsen die overwegen een overstap te maken naar een ander specialisme of een andere werkplek. Ik wil me er hard voor maken dat iedere arts op z’n plek zit, zodat we artsen voor het vak behouden. Ik denk dat ik mijn eigen ervaring daarvoor goed kan gebruiken. Daarnaast heb ik er veel zin in om de ambities van de LAD op het gebied van gezond en veilig werken en de positionering van artsen uit te dragen.”

Bestuurssamenstelling per 1 januari

Met de benoeming van Van den Heuvel bestaat het LAD-bestuur per 1 januari 2024 uit voorzitter Suzanne Booij (neuroloog) en bestuursleden Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog), Paul Prinsen Geerligs (huisarts) en Marieke van den Heuvel (aios bedrijfsgeneeskunde).