skip to Main Content

Martha de Groot ledenraadslid namens aios huisartsgeneeskunde

 

Martha de Groot is benoemd tot ledenraadslid van de LAD in de kiesgroep ‘Aios huisartsgeneeskunde’. De Groot volgt daarmee Jannes Sipkens op.

De LAD heeft 35.000 leden, variërend van coassistenten tot aios, van huisartsen tot medisch specialisten en van jeugdartsen tot ziekenhuisapothekers. Om te zorgen dat al die verschillende leden zich in het LAD-beleid herkennen en dat we de dingen blijven doen die volgens onze leden toegevoegde waarde hebben, is in 2015 een ledenraad ingesteld. Hierin zijn LAD-leden via kiesgroepen vertegenwoordigd. De ledenraad vergadert vier per jaar met het LAD-bestuur over de koers en strategie.

Aios huisartsgeneeskunde

Aios huisartsgeneeskunde zijn in de ledenraad vertegenwoordigd met één zetel. Tot voor kort werd die zetel bemenst door Jannes Sipkens. Na zijn vertrek ontstond een vacature, waarvoor Martha de Groot zich kandidaat stelde. De Groot is aios huisartsgeneeskunde en ook penningmeester van aios-vereniging LOVAH. “Ik heb mij sinds het begin van mijn studie geneeskunde actief ingezet voor het geneeskundeonderwijs maar ook oog gehad voor het bredere maatschappelijke veld. Vanuit die achtergrond neem ik graag zitting in de LAD-ledenraad. Ik hoop niet alleen aios huisartsgeneeskunde te vertegenwoordigen, maar wil ook de samenwerking met andere disciplines opzoeken.”

Meer weten over onze ledenraad? Bekijk dan de overzichtspagina met alle ledenraadsleden.