skip to Main Content

Marthein Gaasbeek Janzen herbenoemd in ledenraad

Arts Maatschappij + Gezondheid Marthein Gaasbeek Janzen is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar als ledenraadslid van de LAD. Zijn eerste termijn liep in juli af, maar wilde zich graag nog een termijn inzetten in de ledenraad en stelde zich opnieuw verkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, is hij nu automatisch benoemd.

De LAD vertegenwoordigt veel verschillende artsengroepen, waaronder huisartsen, medisch specialisten, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, heeft de LAD vijf jaar geleden een ledenraad ingesteld. De ledenraadsleden praten en brainstormen vier keer per jaar over de koers en strategie van de LAD. Zo garandeert de LAD dat de (langetermijn)doelstellingen aansluiten op de behoefte van leden. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Herverkiezing Marthein Gaasbeek Janzen

Marthein Gaasbeek Janzen is ledenraadslid in cluster 3, waarin artsen in het sociaal domein zijn vertegenwoordigd, zoals artsen Maatschappij + Gezondheid (M+G), bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Hij is arts M+G met de profielen beleid & advies en sociaal-medische indicatiestelling en advisering. Gaasbeek Janzen werkt bij het Zorginstituut Nederland, waar hij zich hardmaakt voor goede, bereikbare, zinnige en betaalbare gezondheidszorg in Nederland. Hij vindt het belangrijk om de stem van zijn beroepsgroep in de ledenraad te laten horen; juist omdat artsen M+G een verbindende rol spelen tussen de medische wereld en de maatschappij. “Zeker ook in deze bijzondere tijden blijkt het belang van een goed gezondheidszorgsysteem, met gezonde medewerkers die veilig kunnen werken, van cruciaal belang. En ook artsen M+G hebben hierin een rol. Enerzijds voor activiteiten op de werkvloer, anderzijds om de randvoorwaarden hiervoor te organiseren. Om die reden vind ik het belangrijk om in de ledenraad mee te praten over zaken die artsen in het sociale domein, én artsen in het algemeen, aangaan.”

Op deze pagina staat meer over de samenstelling van de LAD-ledenraad.