skip to Main Content

Meerderheid LAD-leden stemt in met nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. De cao-partijen maakten hierin afspraken over onder andere een salarisverbetering voor de korte termijn en een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen zoals goede faciliteiten voor ouderschapsverlof, heldere voorwaarden voor scholing en een studie- afspraak over contracten voor docenten.

Alle cao-partijen hebben intussen ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is. De tekst uit het onderhandelaarsakkoord wordt nu uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, zal deze te lezen zijn op de LAD-website.

Nieuwsgierig wat er is afgesproken? Bekijk dan alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord.