skip to Main Content

Meeste artsen willen zich laten vaccineren

89% van de artsen geeft aan zich ‘zeker wel’ of ‘waarschijnlijk’ te laten vaccineren als de mogelijkheid er is. Dat blijkt uit een peiling van de KNMG. De LAD vindt vaccinatie van groot belang voor de veiligheid van zowel zorgprofessionals als patiënten.

Minister Hugo de Jonge maakte tijdens de persconferentie op 8 december bekend dat Nederland begin januari ruim 500.000 vaccins van BioNTech/Pfizer ontvangt, mits het eind december door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen krijgen als eerste een oproep om zich te laten inenten, gevolgd door de gehandicapten- en thuiszorg. Daarmee sluit het ministerie van VWS aan op de hoofdroute die in de Vaccinatiestrategie staat: het beschermen van mensen die het meest kwetsbaar zijn, en zorgen dat de werknemers in de zorg het aan blijven kunnen.
De KNMG maakte vlak voor de persconferentie bekend dat een overgrote meerderheid van de artsen zich wil laten vaccineren als er een goedgekeurd vaccin beschikbaar is: 67 procent gaf aan zich ‘zeker wel’ te vaccineren, en 22 procent zegt ‘waarschijnlijk wel’. Artsen die aangeven zich te willen laten vaccineren, doen dat voornamelijk om de gezondheid van hun patiënten, cliënten en zichzelf te beschermen.
De LAD vindt vaccinatie precies om die redenen belangrijk, omdat werken in de zorg na vaccinatie veiliger wordt en zorgmedewerkers zich minder zorgen hoeven te maken over het gevaar om anderen te besmetten of zelf besmet te raken. Vaccinatie voorkomt bovendien ziekteverzuim, waardoor de werkdruk, die op dit moment torenhoog is, hopelijk omlaag kan.

Vaccineren verplicht?

De afgelopen weken rees de vraag of artsen en andere werknemers in de zorg verplicht zijn zich te laten vaccineren. Het antwoord is nee, benadrukt de LAD. Net zoals bij bijvoorbeeld de griepprik kan een werkgever een werknemer niet verplichten zich te laten inenten, omdat iedereen het recht heeft op bescherming van zijn lichamelijke integriteit. Iedereen mag dus zijn eigen keuze maken. Werknemers die niet voor vaccinatie kiezen, mogen daar geen negatieve consequenties van ondervinden (zoals inhouden van salaris of ontslag).