skip to Main Content

Modelovereenkomsten waarneming gewijzigd

 

De modelovereenkomsten waarneming voor MSB’s en ziekenhuizen zijn aangepast. In plaats van de verplichting om een eigen medische aansprakelijkheidsverzekering te hebben, is nu een doorbelastingplicht opgenomen.

De modelovereenkomsten waarneming zijn opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, met goedkeuring van de Belastingdienst. Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en ziekenhuizen/instellingen kunnen deze modelovereenkomsten gebruiken om een waarneemovereenkomst af te sluiten.

Doorbelastingplicht

Uitgangspunt is en blijft dat een zelfstandig ondernemer de consequenties van zijn aansprakelijkheid zelf draagt. Dat kan bijvoorbeeld door zelf zorg te dragen voor een medische aansprakelijkheidsverzekering of door expliciet mee te betalen aan de verzekering van het ziekenhuis. In de vorige versie van de modelovereenkomsten was dan ook bepaald dat de waarnemer zelf zorg diende te dragen voor zijn verzekering. Dit bleek echter een onuitvoerbare bepaling in de praktijk van ziekenhuizen en MSB’s. Het ziekenhuis verzekert deze risico’s immers voor iedereen die voor of binnen het ziekenhuis werkt via een zogenaamde parapludekking, waardoor de waarnemer dit niet zelf hoeft te verzekeren, maar eventueel wel kan bijverzekeren.
In de aangepaste modelovereenkomsten heeft de Belastingdienst in samenspraak met de Federatie en de NVZ gezocht naar een werkbaar alternatief. Dat is gevonden in een doorbelasting naar rato van de kosten van deze verzekering aan de opdrachtnemer.

Btw

Waarnemers blijven voor hun medische aansprakelijkheid vallen onder de zogenaamde ‘parapludekking’ voor alle binnen in de instelling verleende zorg. De premies worden doorgaans doorbelast aan MSB’s, en vanaf nu ook expliciet naar rato aan waarnemers. Over het tarief dat de waarnemer in rekening brengt voor het verlenen van zorg, is geen omzetbelasting (btw) verschuldigd, maar over de doorbelaste verzekeringskosten wél. Daarom zal het MSB of het ziekenhuis deze apart factureren. Aangezien het niet eenvoudig is deze doorbelasting te berekenen, is een methode opgenomen in de toelichting.

Meer weten?

Kijk dan op www.demedischspecialist.nl/wetdba. Op deze pagina kunt u ook de aangepaste modelovereenkomsten downloaden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kennis- en DienstverleningsCentrum via 088 – 13 44 112 of mail naar bureau@lad.nl.