skip to Main Content

Nieuw LAD-magazine verschenen

 

Bijna alle artsen Maatschappij & Gezondheid vinden het belangrijk om mee te praten over de koers en strategie van hun instelling, maar meer dan de helft krijgt daar geen kans voor. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van een onderzoek dat de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) en de LAD begin 2020 publiceren. In het nieuwe LAD-magazine wordt ingegaan op de positionering van artsen M&G.

De twee verenigingen geven in het LAD-magazine aan dat artsen M&G beter gepositioneerd moeten worden. “We wisten door signalen van onze achterban al dat meer inspraak en invloed gewenst is, maar met deze onderzoeksresultaten onder de arm kunnen we beter onderbouwd in gesprek met werkgeversorganisaties zoals GGD Nederland en ActiZ om te werken aan verbetering”, zegt KAMG-voorzitter en arts M&G Elise Buiting. “Dat is ook in het belang van werkgevers, want meer inspraak leidt er niet alleen toe dat artsen een waardevolle bijdrage kunnen leveren, maar zorgt er ook voor dat het vak uitdagender en dus aantrekkelijker wordt. Ook voor jonge dokters.”

De LAD weet uit ervaring dat meer inspraak tot een win-winsituatie leidt. “We hebben daar al in veel sectoren ervaring mee opgedaan, zoals in algemene ziekenhuizen maar bijvoorbeeld ook in gezondheidscentra. Het is niet alleen voor artsen nuttig om mee te praten over zaken als de doelmatigheid en kwaliteit van zorg, maar ook voor de werkgever. Die heeft er baat bij als er vanuit een medische expertise wordt meegedacht”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel.

Startende basisartsen

In het nieuwe LAD-magazine wordt verder ingegaan op het aantrekkelijke tweejarige lidmaatschap voor startende basisartsen, dat de LAD en De Jonge Specialist vanaf volgend jaar samen aanbieden. Basisartsen staan volgens beide organisaties vaak voor belangrijke ‘keuzemomenten’: ga je in opleiding, wil je promoveren of word je eerst anios? Beide belangenbehartigers willen basisartsen daar gerichter in ondersteunen.

Het magazine bevat verder een interview met Bertil Mommers, die dertig jaar geleden bewust voor een loopbaan als militair arts bij het ministerie van Defensie koos. Ook wordt ingegaan op de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, waar onlangs een akkoord voor werd bereikt.

Meer weten?
Lees ons nieuwe magazine!