skip to Main Content

Nieuw ledenraadslid: Indrah op den Kelder

 

Na het vertrek van Sigrid Fischer ontstond er een vacature in de kiesgroep voor aios ouderengeneeskunde en aios-AVG in de ledenraad van de LAD. Intussen heeft zich een enthousiaste kandidaat gemeld, die is benoemd en die we van harte welkom heten: Indrah op den Kelder.

De LAD is met ruim 33.000 leden de grootste werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband en een aantal aanverwante beroepsgroepen. Om te zorgen dat we de dingen (blijven) doen die in de ogen van al die leden toegevoegde waarde hebben, hebben we in 2015 een ledenraad ingesteld, waarin onze leden in kiesgroepen zijn vertegenwoordigd. Aios ouderengeneeskunde en aios die in opleiding zijn voor arts voor verstandelijk gehandicapten (aios-AVG) zijn samen in een kiesgroep vertegenwoordigd.

Vacante ledenraadszetel

Omdat Indrah op den Kelder zich als enige kandidaat heeft gemeld voor de vacante zetel, gaat zij beide aios-groepen vanaf nu vertegenwoordigen in onze ledenraad. Indrah is tweedejaars aios ouderengeneeskunde, en is daarnaast ook actief voor VASON (de vereniging voor aios ouderengeneeskunde), waar ze lid is van de kascontrolecommissie. “De reden waarom ik me heb aangemeld voor de ledenraad van de LAD komt voort uit mijn interesse voor de bestuurlijke en organisatorische facetten rondom mijn vak als arts in het algemeen en als toekomstig specialist ouderengeneeskunde. Ik vind het leuk om over typische LAD-onderwerpen mee te denken en wil me graag verbreden buiten de medisch-inhoudelijke vakkennis. Tijdens mijn studie en specialisatie heb ik daar al in diverse nevenactiviteiten invulling aan gegeven en ik hoop die ervaring verder uit te breiden.”

Wat doet de ledenraad?

Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we drie à vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op uw behoefte. De ledenraad is binnen de vereniging het hoogste orgaan en zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het beleid. Zo stellen ledenraadsleden de meerjarenbeleidsagenda vast en kiezen ze het bestuur.

Bekijk het overzicht van al onze ledenraadsleden.