skip to Main Content

Nieuwe Cao Gezondheidscentra een feit, maar achterban wil geen ontmanteling van de cao

 

De achterban van LAD/FBZ heeft ingestemd met de nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG), evenals de leden van de andere werknemersorganisaties. Daarmee is de nieuwe cao weliswaar een feit, maar voor de toekomst op langere termijn heeft de achterban zich tegelijkertijd negatief uitgesproken over de ingezette weg van InEen om de cao te ontmantelen.

Om te voorkomen dat er stilstand zou optreden in het salaris en uitkeringen zijn afspraken gemaakt over een beleidsarme, kortdurende cao die loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. Er zijn salarisafspraken gemaakt van in totaal 3%. Het salaris wordt per 1 juli 2018 verhoogd met 1,75% structureel. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 1,25% over 2018.

Moeizaam proces

Het onderhandelingsproces voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG verliep moeizaam, omdat InEen tijdens de start van de onderhandelingen liet weten een eigen cao voor de gezondheidscentra niet toekomstbestendig te vinden en de cao te willen gaan ontmantelen. Het idee is dat iedere functiegroep in een gezondheidscentrum onder een aanpalende cao ondergebracht wordt.

Geen voorstander van ontmanteling

LAD/FBZ heeft vanaf het begin samen met de andere werknemersorganisaties steeds aangegeven tegen de ontmanteling van de cao te zijn. We willen geen concurrentie op en geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden, geen verschil in ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden binnen één organisatie en vinden het belangrijk dat er oog is voor het specifieke profiel van gezondheidscentra, dat onderscheidend is van andere zorginstellingen. Daar komt het punt van zorg bij dat we verwachten dat er voor tal van functiegroepen geen aanpalende cao voorhanden is. Dat betekent dat zij niet langer onder de bescherming van een cao zouden vallen. Dat is voor LAD/FBZ onacceptabel.

Vervolg

Tijdens een bestuurlijk overleg met InEen op 4 oktober 2018 hebben we wederom nadrukkelijk aangegeven dat ontmanteling van de cao wat ons betreft niet aan de orde is. InEen houdt echter hardnekkig vast aan de ingezette lijn.

Onze verdere strategie bepalen we in nauwe samenspraak met de leden die in de gezondheidscentra werken. We organiseren daarom op korte termijn bijeenkomsten door het land, om werknemers in gezondheidscentra bij te praten over wat het voorstel van InEen precies betekent en om met hen te bepalen wat onze koers wordt richting InEen. We beginnen met drie bijeenkomsten op 30 oktober (Almere), 5 november (Eindhoven) en 14 november (Zwolle), maar er volgen er wellicht nog meer. Alle LAD-leden die in een gezondheidscentrum werken, hebben een uitnodiging voor de bijeenkomsten ontvangen.