skip to Main Content

Nieuwe Cao SBOH 2018-2019 een feit

 

Afgelopen weken konden de betreffende groepen aios hun stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord dat de LAD en SBOH begin juni sloten. Er is volop gereageerd en een zeer ruime meerderheid stemde in met de afspraken uit het akkoord. Met hun instemming is de nieuwe cao een feit. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2019.  De cao geldt niet langer alleen voor aios huisarts- en ouderengeneeskunde, maar met ingang van 1 januari 2018 ook voor aios-AVG (artsen voor verstandelijk gehandicapten). Zij vallen sinds 2016 immers ook onder het landelijk werkgeverschap van de SBOH.

Gedegen stappen vooruit

De aios ontvangen gedurende de looptijd van de cao een structurele salarisverhoging van in totaal 2,8%. Voor alle aios die vanaf 1 januari 2019 in dienst treden bij de SBOH geldt dat relevante werkervaring beter beloond wordt. Vanaf die datum geeft ieder vol jaar ervaring als praktiserend arts (ook buiten het eigen specialisme) recht op een periodieke verhoging. De regeling geldt niet voor aios die al voor 2019 in dienst zijn, zij krijgen in plaats daarvan twee keer een eenmalige uitkering. Verder zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat aios die in ziekenhuizen worden ingezet in diensten, hiervoor betaald krijgen. Tenslotte wordt de systematiek van de reiskostenvergoedings- en de verhuiskostenvergoedingsregeling versimpeld om beide regelingen gebruiksvriendelijker en eerlijker te maken. Meer informatie over de afspraken leest u het bericht over het onderhandelaarsakkoord van 7 juni.

Cao-tekst

Komende tijd werken cao-partijen de tekst van het akkoord uit tot een aangepaste cao-tekst. Specifieke afspraken die gelden voor de aios-AVG worden in een apart hoofdstuk opgenomen. De nieuwe cao-tekst publiceren we te zijner tijd op onze website. Aios die een vraag of opmerking hebben geplaatst bij de ledenraadpleging, ontvangen hierover de komende tijd rechtstreeks bericht.