skip to Main Content

Nieuwe Cao-tekst Ziekenhuizen is vastgesteld

De huidige Cao Ziekenhuizen loopt eind januari 2023 af. Terwijl de cao-tekst intussen is vastgesteld, treden LAD/FBZ en de andere cao-partijen al in september 2022 in overleg over de volgende cao. 

Input verzamelen en inzet opstellen

De LAD vraagt komende weken haar leden om input. Op basis van de ontvangen input stelt LAD/FBZ een inzet op voor de nieuwe cao. Vervolgens treden we in overleg met de andere vakbonden om na te gaan of een gezamenlijke inzet mogelijk is.

Over de cao-tekst

Alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord zijn verwerkt in de definitieve cao-tekst. Deze is als pdf beschikbaar. De app voor de Cao Ziekenhuizen wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

Meer weten?

  • Bekijk de huidige cao-tekst.
  • Meer weten over het cao-proces? Bekijk de infographic over het cao-proces.