skip to Main Content

Nieuwe regeling bereikbaarheidsdienst vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt de nieuwe regeling bereikbaarheidsdienst. Zoals bekend is deze niet gunstig voor specialisten ouderengeneeskunde. In de Cao VVT is afgesproken dat als de nieuwe regeling nadelig voor hen uitpakt, ze een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule. Om LAD-leden hierbij te ondersteunen, heeft de LAD een modelbrief gemaakt die ze kunnen gebruiken richting hun werkgever en een Q&A.

In maart dit jaar werd een akkoord bereikt voor de Cao VVT 2022-2023. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over een nieuwe geharmoniseerde bereikbaarheidsdienstregeling. Er geldt een vergoeding van € 3,50 bruto per uur voor maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 00.00 uur; voor zaterdag, zondag, feestdagen en de nachten is dat € 7 bruto. Voor de uren die werknemers na oproep daadwerkelijk werken, krijgen ze een toeslag van 25%. Lees meer over de regeling in artikel 4.3.1 van de Cao VVT.

Werknemers kunnen een beroep op doen op de hardheidsclausule als de regeling voor hen nadelig uitpakt en worden hiervoor dan gecompenseerd. De LAD heeft specialisten ouderengeneeskunde die lid zijn van de LAD een modelbrief gestuurd die ze hiervoor kunnen gebruiken.

Ben je lid van de LAD, maar heb je de mailing onverhoopt niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar bureau@lad.nl met je voor- en achternaam en indien mogelijk je LAD-lidmaatschapsnummer.