skip to Main Content

Nog geen nieuwe Cao Hidha

Afgelopen periode hebben de LAD en LHV met elkaar gesproken over een nieuwe Cao Hidha vanaf 1 augustus 2022. Zowel LHV als de LAD hebben de intentie uitgesproken te komen tot nieuwe cao-afspraken.

Tijdens het tweede overleg op 10 mei jl. is in open sfeer met elkaar gesproken en zijn de voorstellen van de LAD toegelicht. Op tal van inhoudelijke punten zijn partijen elkaar genaderd. Echter, op onderwerpen die om een investering vragen, zoals de loonparagraaf liggen cao-partijen uit elkaar.

De huidige cao voor ongeveer 1.000 huisartsen in dienst bij een huisarts loopt eind juli af.

Op dit moment beraden partijen zich over het vervolg.