skip to Main Content

Nog geen nieuwe Cao UMC

 

Op 25 april hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft een aantal verslechteringen van tafel gehaald, maar er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Op 28 mei praten we verder.

Samen met de andere werknemersorganisaties heeft de LAD/AC/FBZ bij aanvang van de onderhandelingen eerst de uitkomsten van de bijeenkomsten in de acht umc’s toegelicht. Deze bijeenkomsten werden in april door ruim 850 werknemers bezocht, waarbij een duidelijk signaal werd afgegeven: werknemers vinden de voorstellen van de NFU geen gevoel van respect uitstralen, vinden het salarisbod te laag, maken zich zorgen over het hoge aantal onvervulde vacatures en ervaren de voorstellen van de NFU ‘overall’ als een klap in het gezicht.

Voor het eerst sinds de onderhandelingen zijn gestart, heeft de NFU ons gevraagd onze inzet toe te lichten. Ook hebben wij nogmaals aangegeven dat het voorstel van de NFU een verslechtering is van de huidige cao. De NFU heeft daarop een aantal verslechteringen (zoals het voorstel de leeftijdsgrens voor nachtdiensten op te schuiven en het voorstel om de arbeidsduur vast te stellen op 45 uur per week zonder deze extra uren te belonen) van tafel gehaald, maar dat betekent nog niet dat we eruit zijn en dat er zicht is op een goed resultaat. We willen bijvoorbeeld, naast een fatsoenlijke salarisstijging, ook een verhoging voor de toelage TOD en BAD voor verrichte arbeid, een stagevergoeding voor coassistenten en een vergoeding bij het verschuiven van diensten op verzoek van de werkgever binnen 24 uur. Daarnaast willen we afspraken maken over generatiebeleid. Over al deze onderwerpen wordt in de inzet van de NFU niets genoemd.

We komen binnenkort met de andere werknemersorganisaties bij elkaar om ons te beraden op het volgende overleg met de NFU op 28 mei.