skip to Main Content

Nog geen zicht op een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband

 

Het overleg na de zomer voor een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband heeft nog niet tot resultaat geleid. En dat is spijtig, want de vorige cao liep al eind december 2017 af. De onderhandelingsdelegaties van de LAD en werkgeversorganisatie VZA zijn het niet eens geworden over leeftijdsdagen, verdeling pensioenpremie, dispensatieregeling en loonmutatie. Hieronder lichten we een aantal besproken zaken toe.

Vakantiedagen

Het huidige aantal vakantiedagen op basis van leeftijd achten de werkgevers van VZA discriminerend en onwenselijk; ze willen om die reden het aantal uren verlof voor werknemers van 45 jaar of ouder verlagen. De LAD ziet het huidige aantal uren verlof als minimum voor de duurzame inzetbaarheid van betreffende werknemers. Graag bouwt de LAD samen met VZA aan een volwaardig leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij het huidige aantal uren (totaal) verlof als basis kan dienen voor een nieuwe regeling.

Pensioenpremie

Inzake de pensioenpremie zijn wij bereid om een andere verdeling van de premie te verkennen, indien een aangepaste verdeling door werkgevers zal worden gefinancierd door een structurele en generieke verhoging van het loon. Werkgevers willen naar een 50/50-verdeling van de pensioenpremie. Uitgangspunt voor ons hierbij is dat apothekers in dienstverband netto geen nadeel ondervinden en dat degenen die met hun werkgever eerder een hogere vergoeding zijn overeengekomen, deze plus behouden ten opzichte van de nieuw overeen te komen regeling.

Uitzonderingen?

Enkele werkgevers hebben om moverende redenen aangegeven niet langer de cao te willen toepassen. Wij hebben voorgesteld hiervoor de dispensatieregeling van de Cao Ziekenhuizen in de Cao Apothekers in dienstverband op te nemen. Voor VZA is dit onvoldoende. Zij willen onmiddellijk alle VNA-apotheken van de cao uitzonderen. Zonder hierbij in te gaan op de gronden van VNA is deze wijze van werken voor ons niet bespreekbaar.

Loon

Voorstel van VZA was het salaris in 2018 en 2019 te verhogen met 1,15% en 2%. De LAD is van mening dat het inkomen van de openbaar apothekers in dienstverband kan en moet worden verbeterd en zet in op verbetering van de koopkracht. Voor 2018 is onze looneis 3% en voor 2019 4%. Het recente magere onderhandelingsresultaat Cao Apotheken 2017-2019 is voor apothekers nadrukkelijk geen begaanbare weg. Die optelsom van plussen en minnen komt neer op een schamele structurele verhoging van minder dan 1% per jaar en dat ligt ver van de gemiddelde verhogingen in de zorg.

We zien graag dat het overleg over de arbeidsvoorwaardenontwikkeling apothekers op korte termijn wordt hervat en dat op basis van betere voorstellen van werkgevers afspraken gemaakt kunnen maken.