skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor Cao Nederlandse Universiteiten 2020

 

Werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/LAD/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten voor 2020. Cao-partijen zijn het eens geworden over een structurele loonsverhoging van 3% per 1 juni 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Cao-partijen reserveren daarnaast 0,45% van de loonruimte voor de financiering van knelpunten met betrekking tot door COVID-19 veroorzaakte kosten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers.

De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en is van toepassing op de ruim 55.000 medewerkers werkzaam in de universitaire sector. Het akkoord is tot stand gekomen in een bijzondere periode. Cao-partijen vinden het belangrijk om juist in deze tijd een cao te realiseren waarin de waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers tot uiting komt.

De gevolgen van het coronavirus raken de gehele samenleving in alle hevigheid. De afspraken die zijn gemaakt zijn daarom deels gerelateerd aan de problematiek die hieruit voortkomt. Op de universiteiten werken medewerkers met man en macht om het onderwijs en het onderzoek op afstand zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarbij brengt de crisis ook onzekerheden met zich mee voor een aantal medewerkers.

Universiteiten en werknemersorganisaties hopen met dit onderhandelaarsakkoord de medewerkers een hart onder de riem te steken. Cao-partijen reserveren daarom 0,45% van de loonruimte voor de financiering van knelpunten met betrekking tot door COVID-19 veroorzaakte kosten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt.

Daarnaast is een aantal aanvullende afspraken gemaakt:

  • De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder gelijke voorwaarden verlengd tot en met 31 december 2021.
  • De cao-tekst over mobiliteit OBP wordt geherformuleerd, zodanig dat de nadruk komt te liggen op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Aan de hand van de evaluatie pilot ombudsman wordt bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht.
  • Er wordt een onderzoek ingesteld naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij het onderzoek naar de landelijke bekostiging en ‘Erkennen en waarderen’ worden meegewogen.

Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de LAD. Bij een positief resultaat van de achterbanraadpleging van de cao-partijen is de cao op 5 juni 2020 definitief.

Meer weten
Bekijk het onderhandelaarsakkoord.  Er is ook een Engelse versie.