skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord voor een eigentijdse Cao Jeugdzorg

Vakbonden LAD/FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Jeugdzorg die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingaat. De ruim 30.000 jeugdzorgwerknemers krijgen in drie jaar tijd in totaal 8% salarisverhoging. Verder is een eenmalige uitkering afgesproken van 250 euro. Er zijn afspraken gemaakt over plaats- en tijdonafhankelijk werken die de autonomie van de jeugdzorgprofessional versterken. De kilometervergoeding voor zakelijke reizen gaat bovendien omhoog naar 39 cent.

Onderhandelaar Lilian de Groot: “Dit is eindelijk goed nieuws voor de jeugdzorgprofessionals. We hebben goede afspraken gemaakt over het salaris en vergoeding van dienstreizen. Dit biedt perspectief en respect voor de jeugdzorgprofessionals. Mooi is dat de nieuwe cao voor langere tijd geldt. Dat betekent rust en duidelijkheid wat betreft de arbeidsvoorwaarden.”

Werkdruk en salaris

Er zijn ook afspraken gemaakt om de torenhoge werkdruk aan te pakken. Werkgevers moeten daarover afspraken maken en naleven. Het salaris stijgt structureel over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en in 2023 nog eens met 3%. In juli 2022 krijgen de werknemers (in dienst op 1 januari 2022), een eenmalige uitkering van 250 euro.

Ledenraadpleging

In de komende weken kunnen de LAD-leden aangeven of ze zich kunnen vinden in de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao. Half mei worden de uitslagen van de bonden bekend.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.