skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Jeugdzorg

Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg.

De nieuwe Cao Jeugdzorg heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Deze heeft betrekking op 31.000 werknemers. Behalve een aantal structurele salarisverhogingen is het gelukt goede afspraken te maken over de aanpak van werkdruk in deze branche. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in werkzekerheid en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

Onderhandelaars Lilian de Groot en Joyce Kuijpers: “Gezien de vergrijzing in de sector is het een goede zaak dat er geïnvesteerd wordt in een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijven het uitgangspunt. Ervaren werknemers moeten in staat gesteld worden het werk tot op hoge leeftijd vol te houden. Jonge werknemers blijken soms moeite te hebben hun draai te vinden in de jeugdzorg. Daarom hebben we afspraken gemaakt om te investeren in het boeien en binden van jongeren. Onder andere worden jonge werknemers gekoppeld aan een ervaren werknemer uit de branche.”

Zie voor meer informatie de gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord.