skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao SBOH

De LAD heeft met werkgeversorganisatie SBOH een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH. Het gaat om een cao met een looptijd van een jaar. In het akkoord is een salarisverhoging afgesproken van 2,7% per 1 juli 2021 en verhoging van de eindejaarsuitkering van 4% naar 4,5%. Ook staat er in het akkoord een nieuwe regeling voor onkostenvergoedingen en wordt er een eigen hoofdstuk in de cao opgenomen voor aios M+G.

De onderhandelingen voor de nieuwe cao gingen in december 2020 van start. Ook vertegenwoordigers van de aios-verenigingen (LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO) waren steeds aanwezig bij de onderhandelingen. Tussen de aftrap en het akkoord hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over punten uit de wederzijdse inzetten zoals de omvorming van de onkostenvergoeding. In april waren de LAD en SBOH het in hoofdlijnen met elkaar eens, maar er was nog meer tijd nodig om de details van het akkoord uit te werken. Op 15 juni kon het akkoord uiteindelijk worden gesloten. Alle aios in dienst van de SBOH die lid zijn van de LAD ontvangen binnenkort een mailing met een toelichting op het akkoord en kunnen via deze mailing ook hun stem uitbrengen.

Belangrijkste resultaten

 • De cao loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
 • Een structurele salarisverhoging van 2,7% per 1 juli 2021.
 • Een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering met 0,5% naar 4,5% vanaf 1 juli 2021.
 • Een nabetaling van 3,2% over de maandsalarissen van januari tot en met juni 2021.
 • Aios M+G krijgen een eigen hoofdstuk in de cao. Hierin worden de eerder voor deze groep gemaakte afspraken opgenomen, zoals de salarisgarantie voor aios die overstappen vanuit een GGD naar het landelijk werkgeverschap bij de SBOH.
 • Per 1 september 2021 wijzigt de onkostenvergoedingsregeling. Het huidige Persoonlijk Budget vervalt. Daarvoor in de plaats komt een congres/scholingsbudget, met daarnaast een losse declaratiemogelijkheid voor gemaakte onkosten. Met deze wijziging bereiken we dat aios die meer kosten maken tijdens de opleiding, deze ook vergoed krijgen.
 • Werkervaring als arts-onderzoeker wordt voortaan meegeteld als relevante werkervaring voor de bepaling van de hoogte van het salaris bij indiensttreding.
 • De premieverdeling voor het pensioen wordt per 1 juli 2021 aangepast voor de aios die pensioen opbouwen bij PFZW, waarbij de aios een iets groter aandeel in de premie gaan betalen.
 • In juli 2021 ontvangen de aios die op 1 juli in dienst zijn eenmalig een netto thuiswerkvergoeding voor het vanuit huis volgen van de wekelijkse terugkomdag in 2021, gebaseerd op de landelijke norm van 2 euro per dag.
 • De aios krijgt het recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor werk, met uitzondering van noodgevallen.
 • Er wordt voortaan geen proeftijd meer opgenomen in de arbeidsovereenkomsten met nieuwe aios.
 • Na afronding van deze cao-onderhandelingen gaan de SBOH, LAD, aios-verenigingen en andere relevante partijen in gesprek over het onderwerp ‘arbeidsduur en diensten tijdens stages’. De uitkomst van deze besprekingen vormt input voor de cao-onderhandelingen over 2022.

Download hier het volledige akkoord