skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao SBOH


De LAD heeft met werkgeversorganisatie SBOH een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH. Vanwege de coronacrisis hebben de partijen gekozen voor een cao met een looptijd van een jaar met een beperkt aantal afspraken, waaronder een salarisverhoging van 2,7% en verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,4%.

Terwijl de cao-onderhandelingen met werkgever SBOH nog volop bezig waren, brak in maart de coronacrisis in ons land uit. Het vervolgen van de onderhandelingen werd hierdoor bemoeilijkt. Na afstemming tussen de LAD, de SBOH en de betrokken aios-verenigingen (LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO) hebben we geconcludeerd dat het onwenselijk is om de aios nog langer te laten wachten op een salarisverhoging. Daarom hebben wij op 18 mei een onderhandelaarsakkoord gesloten met daarin een beperkt aantal onderwerpen.

Belangrijkste resultaten

  • De cao geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Een structurele salarisverhoging van 2,7% per 1 juni 2020, en een nabetaling van 2,7% over de maanden januari tot en met mei 2020 voor alle aios die in juni nog in dienst zijn van de SBOH.
  • Een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering vanaf 2020 met 0,4%.
  • In september 2020 spreken wij verder over enkele belangrijke thema’s uit de inzetten voor de onderhandelingen die nu niet aan bod zijn gekomen in dit beperkte akkoord, zodat deze onderwerpen voor 2021 wél onderdeel kunnen uitmaken van het cao-akkoord. Het gaat in ieder geval om de thema’s ‘arbeidsduur en diensten tijdens stages’ en ‘onkostenvergoedingen’.
  • Aios m&g zijn recentelijk toegetreden tot de cao. In dit akkoord zijn voor deze groep een aantal specifieke punten opgenomen.

Download hier het volledige akkoord

Alle aios in dienst van de SBOH ontvangen binnenkort een mailing met een toelichting op het akkoord en kunnen via deze mailing ook hun stem uitbrengen.