skip to Main Content

Onderhandelingen Cao SBOH in volle gang

Sinds de aftrap van de onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH in december hebben de SBOH en de LAD twee keer cao-overleg gevoerd. Tijdens deze besprekingen is met name overlegd over aanpassing van de regeling voor onkosten die een aios maakt tijdens de opleiding. De details voor de nieuwe regeling worden de komende periode verder uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de regeling eerlijker en eenvoudiger wordt.

De volgende onderhandelingsrondes staan gepland voor 10 en 24 maart.  We gaan dan onder andere met de SBOH spreken over het besteden van de beschikbare loonruimte aan andere verbeteringen waarop wij hebben ingezet, zoals de beloning van werkervaring, meer doorgroeimogelijkheden binnen de salarisschaal en uiteraard een structurele salarisverhoging. Daarnaast zijn we met de SBOH ook een eigen cao-hoofdstuk voor de aios M+G aan het ontwikkelen, en verkennen we de mogelijkheid voor aios om tijdens stages voldoende verlof op te kunnen nemen en in deeltijd te kunnen werken. Lees hier de volledige inzet van de LAD voor deze cao.