skip to Main Content

Onderhandelingen nieuwe Cao SBOH gestart

 

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde, zijn in januari gestart. De LAD en SBOH hebben tijdens de aftrap hun inzet toegelicht. De LAD zet in op een cao met een looptijd van een jaar, met goede afspraken over onder andere gezond en veilig werken en een verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

De huidige Cao SBOH liep eind 2017 af, en dus willen de twee cao-partijen een goed arbeidsvoorwaardenpakket overeenkomen dat vanaf 2018 in werking treedt. Tot 2015 waren er twee aparte cao’s: één voor aios huisarts- en één voor aios ouderengeneeskunde. Sindsdien zijn de twee cao’s samengevoegd en de LAD wil graag bekijken in hoeverre de arbeidsvoorwaarden verder kunnen worden geharmoniseerd.

De LAD zou in de nieuwe cao ook graag een apart hoofdstuk opnemen over artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (AVGios). Deze groep is sinds 2016 ook in dienst van SBOH, dus zou uitbreiding van de werkingssfeer van de cao in de ogen van de LAD voor de hand liggen.

Op 5 februari en 13 maart worden de onderhandelingen vervolgd.