skip to Main Content

Onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH gestart

De LAD en SBOH hebben op 13 januari onderhandeld over een nieuwe Cao SBOH. Tijdens dit eerste constructieve overleg hebben de cao-partijen elkaars inzetten toegelicht en is er een verkenning gedaan naar de raakvlakken en wensen.

Het volgende overleg wordt gepland zodra er op een aantal onderwerpen – zoals de pensioenpremieverhoging en de beschikbaarheidsbijdrage 2023 – meer duidelijk is. Naar verwachting is dat begin maart het geval.

Download hier de inzet van de LAD.