skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 28 juni 2024 heeft LAD/FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2024-2025. De cao voor ruim 66.000 universiteitswerknemers liep 30 juni 2024 af. De nieuwe cao gaat per 1 juli in.

LAD/FBZ-onderhandelaar Robert Barendse: “De onderhandelingen verliepen van meet af aan stroef. We zijn dan ook blij dat onze voortdurende inspanningen hebben geleid tot een resultaat waarin belangrijke punten voor de achterban van FBZ terugkomen. Zo hebben we bijvoorbeeld tal van afspraken gemaakt voor het verbeteren van de sociale veiligheid. Ook kunnen we nu met de andere partijen aan de slag met een inventarisatie die ervoor moet zorgen dat functies transparant gewaardeerd worden.”

Wat staat in het onderhandelingsresultaat?

 • Salaris
  Per 1 september worden de salarissen met terugwerkende kracht met 3,7% verhoogd. Daarnaast ontvangen universitaire werknemers, die op 1 september 2024 een dienstverband bij een Nederlandse universiteit hebben, in september 2024 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto, op basis van een voltijds dienstverband.
 • Sociale veiligheid
  Op elke universiteit komt er een centraal meldpunt waar medewerkers in strikte vertrouwelijkheid terecht kunnen met meldingen over sociale onveiligheid. Ook is  vastgelegd dat geheimhoudingsbepalingen niet langer gebruikt mogen worden om werknemers te verbieden om grensoverschrijdend gedrag te melden.
 • Werkdruk
  Onlangs nog sloeg de Arbeidsinspectie alarm over de torenhoge werkdruk op universiteiten. Nu liggen er afspraken om die werkdruk aan te pakken. Zo worden pauzes beter ingeroosterd en is afgesproken dat de taakomvang van medewerkers realistisch moet zijn, zoals bij docenten.
 • Functiewaarderingssysteem
  Er komt een gezamenlijke inventarisatie naar knelpunten in het omgaan met functiewaardering. Cao-partijen bespreken in de komende cao-periode de toepassing van het UFO-functiewaarderingssysteem, om vast te stellen waar knelpunten bestaan en hoe deze kunnen worden ondervangen. Transparantie is daarbij een belangrijk aspect.

Bekijk de gemaakte afspraken in het onderhandelingsresultaat.

Hoe verder?

Volgende week worden de LAD-leden in dienst bij een universiteit gevraagd hun stem uit te brengen.