skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

De LAD/FBZ, FNV en CNV hebben met Arbo Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Arbo Unie. De LAD is blij dat er concrete afspraken zijn gemaakt over een salarisverhoging en een thuiswerkvergoeding en heeft het resultaat met een positief advies voorgelegd aan de LAD-leden bij Arbo Unie. Zij hebben een uitnodiging ontvangen voor de ledenraadpleging.

 Afspraken onderhandelingsresultaat

  • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Medewerkers krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 een loonsverhoging van 1,6%.
  • Omdat het salaris omhooggaat, wordt er ook meer premie afgedragen voor het pensioen van werknemers. Over de maanden juli tot en met december 2020 kan PFZW de pensioenafdracht echter niet met terugwerkende kracht aanpassen. Daarom zal Arbo Unie het werkgeversdeel van de pensioenpremie over die maanden rechtstreeks aan medewerkers uitbetalen.
  • Per 1 januari 2021 krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per thuiswerkdag. Dit bedrag ligt 25 procent hoger dan het bedrag dat het NIBUD (Nationaal Instituut Budgetvoorlichting) adviseert.
  • In 2018 is al een keer de afspraak gemaakt om een nieuw functiehuis en loongebouw te ontwikkelen, maar die afspraak is om diverse redenen nooit uitgewerkt. Dat wordt nu alsnog opgepakt.

Meer weten? Lees dan het volledige onderhandelingsresultaat.

Ledenraadpleging niet ontvangen?

Bent u LAD-lid, werkt u bij Arbo Unie en heeft u geen mailing ontvangen om uw stem uit te brengen op het onderhandelingsresultaat? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl, zodat we de mailing alsnog kunnen toesturen.