skip to Main Content

Onderzoek naar arbeidsbelasting spoedeisende hulp

Drie umc’s en veertien algemene ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp te verminderen. De LAD is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project.

Onder leiding van Stichting IZZ is een onderzoek gestart naar de werkdruk, agressie en het geweld waarmee SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen te maken hebben. Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft het initiatief genomen voor het project. Frank Jaspers, manager SEH, Acute Opname Afdeling bij Amphia: “SEH-medewerkers worden jarenlang dag in dag uit bloot gesteld aan zeer heftige indrukken en situaties; het betreft hoogopgeleide en schaarse professionals waar we zuinig op moeten zijn. Het gezamenlijk in kaart brengen van de arbeidsbelasting en het vinden van verbeteringen sluit naadloos aan bij het Gezond Werken in de Zorg programma van Stichting IZZ. Ik vind het dan ook erg positief dat we met elkaar dit onderzoek starten.”

Onderzoek in zeventien ziekenhuizen

Het onderzoek heeft als doel om de psychosociale belasting van SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen op alle 17 ziekenhuislocaties in kaart te brengen, en spitst zich toe op drie niveaus: de individuele ervaringen, de werkprocessen en het organisatieklimaat.
Door de samenwerking tussen de ziekenhuizen kan vervolgens bekeken worden welke verschillen er zijn tussen de locaties en met welke oorzaken. Op basis daarvan worden oplossingen geformuleerd om de psychosociale arbeidsbelasting te verminderen. De eindresultaten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2018 gepresenteerd.

LAD in adviesraad

De vorderingen van het onderzoek en de eindresultaten worden besproken met de adviesraad, die wordt geleid door Dominique Vijverberg (directeur Stichting IZZ) en waarin ook LAD-directeur Caroline van den Brekel is vertegenwoordigd. “Een te hoge arbeidsbelasting is niet alleen ongezond voor de arts, maar kan ook leiden tot onwenselijke situaties voor de patiënt. Juist daarom is gezond en veilig werken een van onze speerpunten voor de komende jaren”, aldus Van den Brekel. “We zijn heel blij dat zoveel ziekenhuizen aan dit onderzoek meewerken.”

De zeventien deelnemende ziekenhuizen zijn: Amphia, Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, LUMC, MC Haaglanden, Medisch Centrum Leeuwarden, St Anna Zorggroep, UMC Utrecht, VUmc, Westfries Gasthuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen.

Meer weten? Kijk dan op www.stichtingizz.nl/seh.