skip to Main Content

Onevenwichtig bod Cao Ziekenhuizen kan niet door de beugel

Raden van bestuur kunnen rekenen op reacties van boze medewerkers die buiten de boot vallen in de voorstellen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Aanleiding is een zeer onevenwichtig bod met voorstellen die leiden tot nivellering en voor een groot van de achterban van LAD/FBZ leiden tot forse verslechtering van koopkracht. Bovendien heeft de NVZ zich voorgenomen om deze koers nog een paar jaar door te zetten.

Het overleg op 17 december tussen vakbonden LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 en de NVZ leidde niet tot een akkoord voor een nieuwe cao. Er zitten enkele positieve voornemens in het bod van de NVZ. Maar deze worden volledig overschaduwd door een onevenwichtige loonontwikkeling waarin bepaalde groepen er fors op vooruit gaan ten koste van andere zorgprofessionals. De gekozen oplossingen komen grote groepen wel heel duur te staan. Dit kan wat FBZ betreft echt niet door de beugel.

De NVZ wil in lijn met het overheidsbeleid in de komende cao’s verdere stappen te zetten om de salarisachterstand van de middengroepen te beperken. LAD/FBZ vindt dat begrijpelijk, maar dit moet niet ten koste gaan van de algemene loonruimte en dus loonontwikkeling van andere zorgprofessionals.

In strijd met kabinetsbeleid

Dit is bovendien strijdig met beleid van het Kabinet. Nog in september liet Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer weten dat op basis van de reguliere arbeidsvoorwaardenruimte voor werkgevers een structurele loonstijging van 2,5% voor alle medewerkers in de zorg tot de mogelijkheden behoort. Los hiervan heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld om inkomens van middengroepen te verbeteren. De realiteit is dat het loonbod van de NVZ een schamele 61 euro over 18 maanden betreft. Dat komt voor een groot van onze achterban overeen met 0,6-0,75% loonsverbetering.

Tweespalt zorgt voor onrust

De huidige voorstellen zorgen voor veel onrust bij de overbelaste zorgprofessionals die zich tomeloos blijven inzetten voor de coronazorg en om de inhaalzorg zoveel mogelijk te continueren. Terwijl zij hard aan de slag zijn de zorg overeind te houden zitten ze helemaal niet te wachten op een boodschap waar geen waardering van uitgaat. Een herhaling van tweespalt op de werkvloer zoals onlangs het geval was bij de umc’s, is voor LAD/FBZ absoluut onbestaanbaar.

We beraden ons op vervolgstappen. Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd. We roepen de achterban intussen op bij hun raad van bestuur duidelijk te maken dat de NVZ niet van hen kan vragen loonoffers te brengen ten behoeve van de middengroepen. Nadere berichtgeving volgt spoedig.

De onderhandelingen worden op 24 december voortgezet.