skip to Main Content

“Ongewenst gedrag is onacceptabel”

Drie op de vier zorgmedewerkers kregen het afgelopen jaar te maken met agressie en ongewenst gedrag van patiënten/cliënten. Daarnaast ervaarde 44% ongewenst gedrag van familie/bezoekers van patiënten en 26% van collega’s of leidinggevenden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van PGGM&Co en het ministerie van VWS. Minister Van Ark heeft de uitkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. De LAD vindt de uitkomsten zorgelijk. “Iedere vorm van ongewenst gedrag is onacceptabel en moet een halt worden toegeroepen”, aldus LAD-voorzitter Suzanne Booij.

Om de beste zorg te kunnen leveren, is een veilige werkomgeving een randvoorwaarde, vindt Booij. Ze vindt niet alleen de cijfers over extern ongewenst gedrag zorgelijk, maar ook over de cijfers oer intern ongewenst gedrag. “Het onderzoek laat zien dat intern ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie door leidinggevenden of pesten door collega’s, de grootste impact heeft op werknemers en bijvoorbeeld leidt tot mentale en fysieke klachten. Iedere melding van ongewenst gedrag is er dus één te veel.”

Aanknopingspunten

Deelnemers aan het onderzoek geven aan behoefte te hebben aan trainingen en vaardigheden om mentaal sterker te worden en aan een betere professionele opvang en nazorg. “Daar liggen belangrijke aanknopingspunten, maar de bal kan niet eenzijdig bij het slachtoffer worden gelegd”, vindt Booij. “Het moet heel duidelijk zijn wat de normen en grenzen zijn in een zorginstelling en er is een cultuur nodig waarin elkaar aanspreken vanzelfsprekend is. De verbeterruimte moet dus worden gezocht in een mix van omgevings- en organisatorische interventies in combinatie met training/voorlichting.”

Prioriteit

De LAD wil dat al deze aspecten een plek krijgen in het vervolgplan dat wordt ontwikkeld voor de verschillende zorgsectoren en dringt er bij werkgevers op aan dit hoge prioriteit te geven. Via werknemersorganisatie FBZ, waarbij de LAD is aangesloten, wil ze zelf ook actief participeren in de verschillende programma’s om te monitoren dat dit thema blijvend prioriteit krijgt.

Meer weten

Bekijk het rapport of download de infographic