skip to Main Content

Ons nieuwe magazine is uit!

Als we niks doen, dreigt het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in 2034 op te lopen tot 1.230. Hoog tijd om meer mensen te interesseren voor dit specialisme. In het nieuwe LAD-magazine zoomen we uitgebreid in op de twee nieuwe opleidingsplaatsen (Maastricht en Groningen) en een promotiecampagne.

“We hebben in de ouderengeneeskunde te maken met een dubbele vergrijzing”, zegt Raymond van de Walle, specialist ouderengeneeskunde, opleider en voorzitter van SOON. “Aan de ene kant is er de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Aan de andere kant gaat een groot aantal specialisten ouderengeneeskunde de komende jaren met pensioen.” Om meer specialisten ouderengeneeskunde te kunnen opleiden, is het aantal opleidingsinstituten sinds kort uitgebreid van drie naar vijf: ook in Groningen en Maastricht wordt de opleiding nu aangeboden. Los daarvan is de uitdaging vooral om meer mensen te enthousiasmeren voor het vak. “Op faculteiten waar ouderengeneeskunde een verplicht coschap is, is de doorstroom naar de opleiding ouderengeneeskunde groter. Daarom doen wij ons best om het hier in Maastricht ook in het basiscurriculum te krijgen”, aldus Mariëlle van der Velden-Daamen, hoofd van de opleiding in Maastricht.

Suriname

Het nieuwe magazine bevat verder onder andere een interview met Jeroen Schouten, internist-intensivist in het Radboudumc. In juli trok hij met een team intensivisten, infectiologen, microbiologen en infectiepreventiedeskundigen naar Suriname, waar op dat moment een COVID-19 crisis uitbrak. “Suriname telt zeshonderdduizend inwoners. Er werken drie intensivisten en ongeveer dertig IC-verpleegkundigen. Normaal gesproken redden ze het daarmee, maar in een crisis als deze is de rek er snel uit”, aldus Schouten.

Gezond en veilig werken

In het magazine wordt ook ingezoomd op het LAD-onderzoek gezond en veilig werken tijdens de COVID-19 crisis, waarvan de resultaten eind september worden gepubliceerd. Daarnaast wordt (onder andere) ingegaan op de vraag hoe het staat met de oprichting van medische staven in de ggz en vertellen drie geïnterviewden wat ze vinden van het nieuwe raamplan Artsopleiding.

Nieuwsgierig? Bekijk dan ons gehele magazine.