skip to Main Content

Ook het akkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg is rond!

De achterban van LAD/FBZ die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019.

Afgelopen weken konden de leden hun mening kenbaar maken. Ook de achterbannen van de andere cao-partijen stemden in. Naar verwachting is de cao-tekst op korte termijn beschikbaar.

Wat is er ook al weer afgesproken?

Behalve structurele salarisverhogingen (per 1 juli 2017 1,65% meer salaris en per juli 2018 nog eens 2%) ontvangen werknemers tweemaal een eenmalige uitkering. In lijn met de salarisverhogingen wordt ook het bodembedrag van de vakantietoeslag verhoogd.

Verder zijn goede afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk in deze branche. Ook wordt er geïnvesteerd in werkzekerheid en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Dat is nodig, omdat sprake is van vergrijzing in de sector. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijven het uitgangspunt. Ervaren werknemers moeten in staat gesteld worden het werk tot op hoge leeftijd vol te houden. Jonge werknemers blijken soms moeite te hebben hun draai te vinden in de jeugdzorg. Daarom zijn afspraken gemaakt om te investeren in het boeien en binden van jongeren. Onder andere worden jonge werknemers gekoppeld aan een ervaren werknemer uit de branche.

Meer weten?

Bekijk de volledige tekst in het onderhandelaarsakkoord.

Delen:< terug naar overzicht