skip to Main Content

Motivatie Edith van Esch:

“Ik wil graag actief bijdragen aan en meedenken over de toekomstige inrichting van de zorg en de opleiding. Ik heb me vanuit deze rol verkiesbaar gesteld voor de LAD-ledenraad om landelijk actief de belangen van aios te behartigen. Ik hoop daarmee bij te dragen aan de visieontwikkeling en besluiten die genomen worden rondom een veranderende inrichting van het zorglandschap en de rol van medisch specialisten (al dan niet in opleiding) daarin. Ik werk graag samen met een team van enthousiaste collega’s en heb een positieve en proactieve instelling. Daarnaast beschik ik over goede organisatorische capaciteiten en ben ik in staat om mensen te verbinden en te motiveren. Ik hoop hiermee mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ledenraad.”

Edith van Esch

Ledenraadslid
Kiesgroep ‘Artsen in opleiding tot medisch specialist’ (aios)
en tevens bestuurslid van De Jonge Specialist