skip to Main Content

Motivatie Anneke Westermann:

“Als academisch specialist ben ik groot voorstander van het werken in dienstverband. Graag zet ik mij in voor goede werkomstandigheden inclusief cao. In het verleden was ik lid van het centraal bestuur van de LAD, waarbij het niet altijd duidelijk was wat de inhoudelijke rol van de bestuursleden was. Sinds de komst van de ledenraad en een klein bestuur is de verenigingsstructuur duidelijker. Als lid van de ledenraad draag ik graag bij aan de doelstellingen van de LAD door effectief en efficiënt mijn stem te laten horen.”

Anneke Westermann

Ledenraadslid
Cluster 1