skip to Main Content

Motivatie Bertil Mommers:

“Ik heb tussen 1 januari 2015 en de zomer van 2017 in de LAD-ledenraad gezeten als vertegenwoordiger van basisartsen. Ik ben daarmee sinds de komst van de nieuwe verenigingsstructuur en de lancering van de ledenraad betrokken bij de LAD, en heb op een actieve en constructieve wijze bijdragen geleverd tijdens ledenraadsvergaderingen. Ook heb ik in 2016 deelgenomen aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder met aandachtsportefeuille financiën.

Doordat ik in oktober 2016 de opleiding ‘Arts arbeid en gezondheid – verzekeringsarts’ ben gestart, heb ik de kiesgroep basisartsen intussen verlaten en heb ik mij verkiesbaar gesteld voor kiesgroep 7 (Bedrijfs- en verzekeringsartsen). Mijn motivatie is helder en duidelijk: het behartigen van de financiële en HR-belangen van bedrijfs- en verzekeringsartsen in de breedste zin van het woord, en het behartigen van de belangen van alle LAD-leden in het algemen. Ik zet de goede samenwerking die ik tot nu heb mogen ervaren voort als afgevaardigde van kiesgroep 7.”

Bertil Mommers

Ledenraadslid
Kiesgroep ‘Bedrijfs- en verzekeringsartsen’