skip to Main Content

Motivatie Danielle Peet:

“Ons vak is nog relatief onbekend, maar wordt in de toekomst steeds belangrijker – evenals het werk van specialisten ouderengeneeskunde. Ik vind het om die reden belangrijk dat we binnen de ledenraad van de LAD meepraten over onderwerpen als de positionering van artsen – zeker omdat daar voor onze beroepsgroep nog wel wat te winnen is. Ik wil me daar graag voor inzetten.”

Danielle Peet

Ledenraadslid
Cluster 2