skip to Main Content

Motivatie Ellen de Gauw

“Ik ben sinds 2003 werkzaam als jeugdarts, eerst bij een thuiszorg organisatie en sinds 10 jaar bij de GGD. Proberen een bijdrage te leveren aan het gezond laten opgroeien van kinderen staat centraal. De grote veranderingen in jeugdgezondheidszorg die momenteel plaatshebben, vormen een bedreiging in de kwaliteit van de zorg. Opkomen voor belangen van zowel kinderen en hun gezinnen als de artsen die in dat werkveld werkzaam zijn, is iets waar ik me voor in zal zetten.”

Ellen de Gauw

Ledenraadslid
Cluster 3