skip to Main Content

Motivatie Henne Kleinveld:

“Mijn naam is Henne Kleinveld. Mijn studie biochemie heb ik gevolgd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, aansluitend heb ik promotieonderzoek gedaan aan het Erasmus MC in Rotterdam en vervolgens post-doc onderzoek in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. Aansluitend, in 1993, ben ik begonnen met de opleiding tot klinisch chemicus in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Sinds november 1997 ben ik als erkend klinisch chemicus werkzaam in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen (voorheen Atrium Medisch Centrum). En vanaf 2002 tevens als hoofd van het laboratorium en opleider.

Als hoofd van de afdeling en opleider heb ik mij als vanzelfsprekend ook altijd bezig gehouden met het arbeidsvoorwaardenbeleid van de medewerkers, assistenten en collega klinisch chemici. Zo hebben wij bij de invoering van de AMS na veelvuldig overleg met onze raad van bestuur, mede met steun van de NVKC, kunnen afspreken dat de AMS ging gelden voor alle klinisch chemici in ons huis.

In 2010 heeft de toenmalige voorzitter van de NVKC mij gevraagd om voorzitter te worden van de Commissie Beroepsbelangen van de NVKC. Een functie die ik tot op heden bekleed. Deze commissie heeft als één van de belangrijkste taken het formuleren en bewaken van het arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast adviseren en bemiddelen wij bij conflicten tussen collega’s en werkgevers.

Als voorzitter van de Commissie Beroepsbelangen heb ik de afgelopen jaren al veelvuldig en regulier contact gehad met de LAD. Onder andere over de Wet normering topinkomens en de problematiek rond de pensioenaftopping. Mede vanwege mijn achtergrond en vanwege de continuïteit stel ik mij graag kandidaat voor een zetel in de LAD ledenraad. Ik ben zeer gemotiveerd om mij in te zetten voor de belangen van onze beroepsgroep. Ik zie het als een uitdaging die ik graag aanga, om dat te doen in afstemming met andere professionals binnen de setting van de LAD-ledenraad.”

Henne Kleinveld

Ledenraadslid
Cluster 4