skip to Main Content

Motivatie Indrah op den Kelder:

“Vanwege mijn interesse in vakoverstijgende activiteiten heb ik de afgelopen jaren als aios deel uitgemaakt van de LAD-ledenraad in cluster 5 (artsen in opleiding). Het geeft mij voldoening om mij in te zetten voor deze organisatie die als missie heeft om de arbeidsomstandigheden voor medici van alle achtergronden te ondersteunen en waar nodig te verbeteren. Dit wil ik graag, nu als jonge specialist ouderengeneeskunde, blijven doen. Ik verwacht om vanuit mijn kennis en ervaring in de ouderenzorg en de eerste lijn hieraan een relevante bijdrage te kunnen leveren. Ik kijk ernaar uit om me hiervoor de komende vier jaar in de ledenraad in te zetten.”

Indrah op den Kelder

Ledenraadslid
Cluster 2