skip to Main Content

Motivatie Indrah op den Kelder:

“De reden waarom ik me heb aangemeld voor de ledenraad van de LAD komt voort uit mijn interesse voor de bestuurlijke en organisatorische facetten rondom mijn vak als arts in het algemeen en als toekomstig specialist ouderengeneeskunde. Ik vind het leuk om over typische LAD-onderwerpen mee te denken en wil me graag verbreden buiten de medisch-inhoudelijke vakkennis. Tijdens mijn studie en specialisatie heb ik daar al in diverse nevenactiviteiten invulling aan gegeven en ik hoop die ervaring verder uit te breiden.”

Indrah op den Kelder

Ledenraadslid
Kiesgroep Aios ouderengeneeskunde en aios-AVG