skip to Main Content

Motivatie Marjon Stijntjes

“De samenwerkingsovereenkomst tussen de LAD en de NVvTG was voor ons een belangrijke en mooie ontwikkeling. De introductie van een nieuwe beroepsgroep binnen de zorgsector gaat immers nooit zonder slag of stoot. De intensieve samenwerking met de LAD zorgt ervoor dat dat we de leden van de NVvTG beter kunnen begeleiden en adviseren op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het uiteraard essentieel in de behartiging van collectieve belangen aan de onderhandelingstafel. Ik kijk er dan ook naar uit om invulling te geven aan de geboden ledenraadszetel en daarmee de belangen van de technisch geneeskundigen inzichtelijk te maken en een plek te geven binnen die van de andere aangesloten beroepsverenigingen.”

Marjon Stijntjes

Ledenraadslid
Cluster 4