skip to Main Content

Motivatie Paul de Vries:

“De LAD is in mijn ogen al heel lang een bijzonder effectieve organisatie voor het behartigen van individuele en collectieve belangen van werknemers in de zorg. Met de individuele dienstverlening van de LAD heb ik persoonlijk ook uitstekende ervaringen. Momenteel zijn er grote veranderingen die de kwaliteit van de zorg en de ggz waarin ik werk bedreigen. Als psychiater in een grote ggz-organisatie merk ik verontrustende ontwikkelingen en juist dan is het belangrijk dat een organisatie als de LAD er is. Ik wil daar graag nauw bij betrokken zijn via de ledenraad.”

Paul de Vries

Ledenraadslid
Cluster 1