skip to Main Content

Motivatie Pieter Walstock

“Artsen in opleiding zijn door hun dubbele rol en afhankelijke positie kwetsbaar. Vanuit het bestuur van de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) zet ik mij reeds vol enthousiasme in voor een optimale en veilige opleiding voor alle aios huisartsgeneeskunde. Met ditzelfde enthousiasme wil ik me bij de LAD inzetten voor het vertegenwoordigen van de belangen van alle artsen in opleiding zodat zij, gezond en veilig en met goede randvoorwaarden, hun opleiding kunnen volgen.”

Pieter Walstock

Aios huisartsgeneeskunde

Cluster 5